Me datë 5 dhjetor, u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit me Bashkinë Demir Hisar në Maqedoninë e Veriut dhe organizatave partnere “ART POINT-GUNGO” dhe “FLAG”. Projekti ka si qëllim zbulimin e atraksioneve të turistike në dy vendet fqinje, duke bërë të mundur zhvillimin e turizmit dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore.

Në Klos do investohet në ndërtimin e muzeut etnografik, përmiresimin e infrastrukturës turistike në zonën e Balgjaj, Ura e Vashës e zona të tjera potenciale, si dhe në mbështetjen e promovimin e ofruesve të produkteve lokale.
Projekti financohet nga Bashkimi Europian, në kuader të programit ndërkufitar 2014-2020 midis Shqipërisë dhe Maqedonisë.

Nënshkrimi i Marrëveshjes

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).