BASIR ÇUPA

BASIR ÇUPA

Kryetari i Bashkisë

Për cdo ankesë qytetaret mund ti shkruajnë direkt Kryetarit te Bashkise Klos Z. BASIR ÇUPA