Organet Drejtuese te Keshillit

Nr Emri Mbiemri Pozicioni
1 Valbona Kola Kryetare e Keshillit
2 Drita Bala Zv/Kryetare e Keshillit
3 Erjon Hutra Zv/Kryetare e Keshillit
4 Spartak Vokrri Sekretar i Keshillit