Këshilli  Bashkiak  Klos në mbledhjen e mbajtur me datë 24.12.2029  e fundit  për  vitin 2019  ka miratuar  me rend dite këto pika:

1- Vërtetim mandate i anëtarit të Këshillit Bashkiak.

2- Miratimin e P/ Vendimit të Paketës Fiskale të Bashkisë Klos për vitin 2020.

3-Miratimin e P/Vendimit për projektin e strehimit dhe bonusin e qerasë.

4-Miratimin e P/Vendimit për kalendarin buxhetor teë PBA 2021-2023 dhe të buxhetit vjetor 2021.

5- Miratimin  e  P/Vendimit për buxhetin e  Bashkisë Klos 2020.

6- Miratimin e P/Vendimit  për akordimin e bursave për nxënësit e viteve të  para që të vazhdojnë vitin mësimor 2019-2020.

7- Të ndryshme.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).