Edukimi
Universiteti I Tiranës
Fakulteti Ekonomik Diplomuar në korrik të vitit 1990

Eksperienca pune

Shtator 1990- Mars 1991 Përgjegjës NTSH KLOS
Mars 1991- Gusht 1993 Drejtor NTSH KLOS
Gusht 1993- Dhjetor 2003 Biznes Privat
Dhjetor 2003-Dhjetor 2005 Nënkryetar I Bashkisë Klos
Janar 2006- Maj 2007 Drejtor I Rrugëve Nacionale Mat
Maj 2007- Nëntor 2009 Përgjegjës Sektori Mat I Drejtorisë Rajonale të Rrugëve Dibër
Nëntor 2009- Tetor 2013 Drejtor I Filialit të Postës SHA Mat.
Kualifikimi personale
-Kurs për menaxhimin në drejtim të administrimit të sipërmarrjes
-Kurs për legjislacionin tatimor dhe biznesin në Shqipëri
-Kurs për prokurimin public me mjete elektronike
-Kurs për aftësinë udhëheqëse të këshillave bashkiake

Angazhimi politik
-Antarësuar në PD në Mars 2001, si kryetar I Seksionit të PD Klos 2.
-Viti 2002 e në vazhdim anëtar I kryesisë së degës së PD Mat.
-Viti 2004-2014 kryetar I grupseksionit të PD Bashkia Klos
-2007 e në vazhdim Kryetar I Këshillit Bashkiak Klos
-Aktualisht nënkryetar I degës së PD Mat.

Njohuri te gjuheve te huaja
Njohuri në gjuhën ruse.