Dy nënkryetaret e Bashkisë Klos, Znj. Adelina Laçi dhe Z. Armand Gjini mirëpriten Prefektin e Qarkut Dibër, Z. Nexhbedin Shehu. Qëllimi i këtij takimi kishte të bënte mbi problematikat e ndryshme që jane shqetësuese per komunitetin e kesaj zone si dhe masat e ndërmarra nga ana e kësaj Bashkie per zgjidhjen e tyre.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).